Home/Actueel/Meer innovatie en kennisdeling

Dinsdagavond 10 mei hebben Wim Brouwer (kalverhouder en voorzitter LTO Gelderse Vallei), Henriëtte Rozendaal (kalverhouder en kennismakelaar) en Gerard van Beek (technisch directeur G. van Beek en Zn.) tijdens de commissievergadering van de Gemeente Barneveld gepleit voor meer innovatie en kennisdeling in de kalversector.

Inzetten op innovatie is noodzakelijk voor het toekomstperspectief en behoud van de kalversector. Niet simpelweg kiezen voor het verkleinen van de sector, maar gezamenlijk zorgen voor een leefbare sector gericht op mens, dier en natuur. Wij als G. van Beek en Zn. zien de oplossing in een emissie reducerend stalsysteem, waarbij we emissies bij de bron verminderen en voorkomen.

Naast innovatie is kennisdeling essentieel om het perspectief in de kalversector te verbeteren. De inzet van een kenniscentrum is hierbij van belang. Het centrum kan kalverhouders helpen en begeleiden in hun stappen naar innovatie. Ook biedt het de mogelijkheid om kalverhouders en melkveehouders met elkaar te verbinden en een positief beeld uit te dragen naar de maatschappij.

Klik hier voor het artikel in De Kalverhouder.