02-03-2019
Gisteren hebben we onder genot van op locatie bereid vlees, tekeningen van de indeling van de nieuwbouw besproken met de medewerkers. Ondertussen zijn de sonderingen afgerond en wordt het uitgraven van de kelder voorbereid.