26-04-2019
Het explosievenonderzoek is afgerond, gelukkig zijn er geen explosieven aangetroffen. Er is gestart met het op diepte graven van de kelder. Verder wordt de bronbemaling aangelegd.