Home/Actueel/POP3 Innovatieve Concepten 2019

Onlangs hebben wij een project afgerond, dat mede door een bijdrage vanuit de regeling POP3 Innovatieve Concepten 2019 tot stand is gekomen. In het project ”Industry 4.0 onder de roostervloer” hebben wij een emissiearm systeem ontwikkeld voor het voorkomen en verminderen van emissies aan de bron, specifiek voor vleeskalveren. Het systeem geeft kalverhouders handvatten om te sturen op vermindering van emissies. Ook heeft het project een bijdrage geleverd aan de omgeving van mens en dier. Het binnenklimaat van de kalverstal en de leefomgeving van omwonenden is verbeterd. 

Projectuitvoering
Allereerst hebben wij een projectgroep samengesteld bestaande uit diverse medewerkers van G. van Beek en Zn. en betrokken partners uit het samenwerkingsverband. Vervolgens is er gestart met het ontwerpen en ontwikkelen van het putsysteem op onze proeflocatie aan de Amersfoortseweg 271 in Uddel. Op deze locatie hebben onze medewerkers volop getest en geoptimaliseerd om te komen tot een definitief specifiek emissiearm systeem voor de kalverhouderij. Vervolgens is het definitieve prototype geïnstalleerd aan de Scherpenzeelseweg 45 in Barneveld.

Tijdens het project hebben medewerkers van G. van Beek en Zn. in samenwerking met diverse partners een meetsysteem met sensoren ontwikkeld om de uitstoot van emissies te meten. Nadat het meetsysteem was ontwikkeld hebben wij het kunnen optimaliseren tot een zelflerend sturingssysteem.

Vanaf 1 januari 2022 zijn wij ons stalsysteem gaan presenteren aan bezoekers en gasten van Kalverhouderij Beekzicht. Tijdens de bezoeken vertellen wij enthousiast over het systeem en presenteren wij de werking van het systeem. Op deze manier delen wij ons kennis en ervaring.

ELFPO
Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling heeft bijdragen aan de realisatie van het project. Klik hier voor de website van de Europese Commissie over het ELFPO.