05-10-2019
Foto van de wapening voor de balken. Verder zijn er voorbereidingen getroffen voor de sloop van een gedeelte van de bestaande bebouwing.