06-04-2019
De oppervlaktedetectie is afgerond. Een aantal locaties zijn als verdacht aangemerkt en wordt nader onderzocht.