18-05-2019
Momenteel wordt de fundering voor de kelder uitgegraven, er komen grote betonnen poeren onder de keldervloer, welke op de funderingspalen worden geplaatst.