23-02-2019
Er is een start gemaakt met het sonderen. Hiermee worden er grondmetingen gedaan om te controleren wat de ondergrond is. Het sonderen zal nog enkele dagen in beslag nemen.