23-03-2019
Foto van het afvoeren van het zand, verder is er afgelopen week gestart met het verwijderen van de keerwanden tegen de spoorsloot.