27-08-2019
De wanden van de kelder zijn gereed, er is een start gemaakt met het plaatsen van het kelderdek.